Tuesday, November 23, 2010

Para sa mga biktima ng Maguindanao massacre at mga naulila ng mga ito

Kasama ninyo ako at ang buong bayan sa pagluluksa at paggunita ng napakadilim na yugto na ito sa ating kasaysayan. Isang taon ang nakalipas at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, gaya ng pagtigil nito nang maganap ang 'di mapapatawad na krimeng nagbuwis ng 58 inosenteng buhay. Gagawin namin ang aming buong makakaya upang hindi makalimutan kailanman na, minsan, kayang maging halimaw ang taong hayok sa kapangyarihan at isipin na kaya nitong kumitil ng buhay na walang takot.

Bubuhayin natin ang ala-alang ito upang magsilbing babala na hindi na natin muling hahayaang magkaroon ng ganitong klaseng halimaw sa ating bayan. Gagawin rin natin ang buong makakaya upang ating makamit ang tunay na hustisya at muling buhayin ang pag-asa na sa ating bayan, bawat Pilipino ay pantay at patas sa mata ng batas.

No comments: