Friday, May 21, 2010

On reports that Sen. Drilon is LP's bet for Senate President

We have yet to discuss the matter with the LP senators; walang katotohanan ang sinasabing mga report.

Maaaring may mga miyembro ng partido na nais suportahan si Sen. Drilon, at nirerespeto natin iyan, ngunit wala pang pormal na pag-uusap ang partido ukol dito. Pinaplano pa lang ang pagpulong ng mga LP senators at ni hindi pa nga napag-uusapan ng mga senador ng LP ang bagay na ito.

May proseso ang partido upang makapag-desisyon ukol dito, at dapat respetuhin ng lahat ang prosesong ito.

Monday, May 10, 2010

COMELEC dapat ilabas ang latest turnout ng voters

Kailangan malaman ng publiko ang actual voter turnout bago magsara ang mga polling centers. Kung halimbawa 40 porsyento lang ang nakaboto ay dapat tutulan ang deadline na 7pm at i-extend ito. Hindi katanggap-tanggap ang 40 or 50 percent turnout gayung 85 percent ang COMELEC projection. Ang sagot sa massive disenfranchisement ay ang pag extend ng botohan kahit hanggang bukas. Ang mabagal na pagboto ay kasalanan ng COMELEC. Hindi dapat parusahan ang mga botante.

Saturday, May 8, 2010

The revenge of the voter!

It's time to reclaim our nation from those who have run it to the ground and have robbed us of our dignity and self-respect. The revenge of the voter!