Friday, March 5, 2010

On Sen. Noynoy's Aquino's topping the polls


Sen. Noynoy AQUINO's survey ratings is proof that people yearn for change. Despite the billions spent by his adversaries, his topping the polls is proof that people want a leader who is honest and who can be trusted. People want change and they see the chances of a better life with an Aquino presidency.

We believe that, as the day of reckoning nears, Sen. Aquino's support will swell further and the public clamor for change will grow louder because his message of honesty in governance will resonate even stronger in the minds of voters angry at the abuses and the corruption that now dominate our politics and governance. The voters are eager to bring about the much needed change for a better future. His message, "kung walang corrupt, walang mahirap," is resonating deeply with the voters.

Thursday, March 4, 2010

Our statement on the no-fly zone incidents

Kung totoong sinasadya ng MalacaƱang ang ganitong paraan, dapat nilang malaman na walang anumang panggigipit ang maaaring pumigil sa pagnanasa ng milyon-milyon nating mga mamamayan na tahakin ang Landas ng Pagbabago, na siya namang tinatahak ng kandidatura ni Noynoy Aquino.

Di natin papayagan na maunsyami ang martsa tungo sa malinis at tapat na pamamahala na patuloy na itataguyod hanggang sa Mayo 10. Nagkakamali sila kung inaakala nilang kaya nilang banggain ang puwersa ng pagbabago at reporma.

Ang payo natin sa kanila ay tumabi na lang sila nang maiwasan nila ang pinsalang naghihintay sa mga humaharang sa tagumpay ng mamamayang naninindigan at kumikilos para sa pagbabago.