Friday, May 21, 2010

On reports that Sen. Drilon is LP's bet for Senate President

We have yet to discuss the matter with the LP senators; walang katotohanan ang sinasabing mga report.

Maaaring may mga miyembro ng partido na nais suportahan si Sen. Drilon, at nirerespeto natin iyan, ngunit wala pang pormal na pag-uusap ang partido ukol dito. Pinaplano pa lang ang pagpulong ng mga LP senators at ni hindi pa nga napag-uusapan ng mga senador ng LP ang bagay na ito.

May proseso ang partido upang makapag-desisyon ukol dito, at dapat respetuhin ng lahat ang prosesong ito.