Thursday, March 4, 2010

Our statement on the no-fly zone incidents

Kung totoong sinasadya ng Malacañang ang ganitong paraan, dapat nilang malaman na walang anumang panggigipit ang maaaring pumigil sa pagnanasa ng milyon-milyon nating mga mamamayan na tahakin ang Landas ng Pagbabago, na siya namang tinatahak ng kandidatura ni Noynoy Aquino.

Di natin papayagan na maunsyami ang martsa tungo sa malinis at tapat na pamamahala na patuloy na itataguyod hanggang sa Mayo 10. Nagkakamali sila kung inaakala nilang kaya nilang banggain ang puwersa ng pagbabago at reporma.

Ang payo natin sa kanila ay tumabi na lang sila nang maiwasan nila ang pinsalang naghihintay sa mga humaharang sa tagumpay ng mamamayang naninindigan at kumikilos para sa pagbabago.

1 comment:

Anonymous said...

pleasure to find such a good artical! please keep update!! ........................................