Wednesday, June 3, 2009

HOUSE-ONLY CON ASS

Walang approved budget para sa chacha. 

Wala nang panahon para sa chacha. 

Walang ligal na basehan ang House-only chacha.

Walang suporta mula sa taumbayan ang chacha.

Kaya sa Adminsitrasyong Arroyo......Walang hiyaan na para magchacha.

K

No comments: