Sunday, March 25, 2012

Support system for fisherfolk needed to counter effects of Red Tide

We call on the Department of Agriculture (DA), through its Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), and local governments to develop support mechanisms for fisherfolk whose incomes are drastically affected by red tide.

Tatamaan talaga niyan ang mga mangingisda at mga nangangalakal ng ganitong paninda. Dahil bawal kumain ng tahong at talaba at bawal ring magbenta, mawawalan sila ng kita. At kung minsan, may mga magpupumilit na magbenta kahit na ito ay bawal ito ay posibleng makamatay dahil iniisip nila ay yung kakainin ng kanilang pamilya sa araw na 'yon. Kapit sa patalim, kumbaga. Para maiwasan ito, kinakailangan ng mga apektadong mangingisda ng pansamantalang ayuda mula sa pamahalaan, para na rin makaiwas tayo sa sakuna.

We also call on the private sector to use the country's aquatic resources in a more responsible and sustainable manner because when red tide hits, everyone loses, from the fisherfolk and communities all the way to industries that rely our waters for income.

Lahat tayo talo sa red tide. Kailangan natin ng sama-samang pagkilos para matugunan ang problemang ito dahil taun-taon itong nangyayari, at hindi naman pwedeng hanggang ngayon ay wala pa rin tayong solusyon dito.

This is why we're calling on the national governmentt, the local governmentts, and the private sector to help us in responding to the issue. As a country dependent on our marine resources, let's look for creative solutions to ensure that red tide does not claim more lives or sources of livelihood.

No comments: