Wednesday, November 4, 2009

Pagasa para sa Pilipinas

Kung lahat tayo magsasabi na wala ng pagasa ang Pilipinas ay talagang ganun na nga ang mangyayari. Tatlo ang anak ko. Gagawin ko ang maaring gawin upang baguhin ang landas ng ating bansa. Kung mahal natin ang ating mga anak at mga mahal sa buhay marahil lahat tayo gagawa ng paraan para sa kanila.

1 comment:

Ramon Guico said...

Nicely said. I like your way of writing. Will certainly visit your site more often now.


-pia-

www.ramonguico.com